Impremta Galobart té voluntat de complir una funció social i cultural a través de l’edició.

Hem participat en la creació de múltiples revistes i publicacions d’entitats, i col·laborem amb el seu manteniment.

Ens confien la preparació, correcció i impressió de publicacions especialitzades.

  • Editorials
  • Entitats de serveis socials
  • Ajuntaments
  • Parròquies
  • Empreses d’investigació
  • Instituts de recerca
  • Fundacions
  • Universitats

També ens posem al servei d’autors i autores d’assaigs, de monografies locals o de textos literaris amateurs perquè puguin convertir els seus originals en llibres atractius i, nets pel que fa a l’ortografia i a la sintaxi.