No entendríem el nostre treball sense la creació artística. Tot i que els actuals mitjans informàtics ofereixen possibilitats il·limitades, nosaltres optem per la simplicitat i l’harmonia.
Treballem amb els programes més idonis per a cada tipus de feina: maquetació de textos, retoc d’imatge, elements vectorials…).

  • Disseny:
    Anagrames i logotips, papereria comercial, flyers, catàlegs, prospectes, cartells.
  • Maquetació:
    De llibres, revistes, volums, col.leccions
  • Correcció:
    Hi donem molta importància ja que creiem que un producte amb faltes d’ortografia no és un producte ben acabat. Per tant, sobretot en els llibres i revistes hi fem la nostra llegida i revisió ortogràfica.

Disposem de catàlegs de tipografies i de suports de totes les marques i de tots els tipus.

Categories: Disseny